Akustická studie

Akustická studie má za účel popsat a vyhodnotit vliv zamýšleného záměru na své okolí a prokázat, že zamýšlený záměr nepřesáhne stanovené limity. Za dobu našeho působení jsme vypracovali nesčetné množství úspěšných akustických studií, což vedlo k bezchybnému dokončení protihlukových úprav a spokojenosti našich klientů.

Hluková studie

Výsledky měření hluku nebo akustické studie jsou důležitým podkladem pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení i při řešení stížností občanů apod.

Vypracujeme:

 • akustický průzkum
 • studie průmyslových areálů
 • studie technologických celků
 • akustické výpočty
 • návrhy protihlukových úprav

 

Provedeme prohlídku a akustické posouzení Vašeho výrobku, technického vybavení, pracoviště, interiéru či exteriéru stavby, výrobního areálu nebo dotčeného území. Navrhneme nejlepší postup řešení, který bude odpovídat zadání tak, abychom mohli garantovat uživatelské i legislativní požadavky.

Posuzujeme neprůzvučnost obvodových stěn a vnitřních příček. Navrhujeme různé konstrukce a skladby materiálů. Snižujeme hluk na pracovištích, hluk v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb.

Pracujeme se současným stavem nebo s výhledem např. 10 let dopředu. Můžeme připravit více variant řešení, ze kterých si nakonec vyberete tu nejlepší. Při akustické analýze odhalíme slabiny Vašeho projektu a provedeme nápravná opatření s minimálními dopady na Váš projekt. Akustické studie nelze ničím jiným nahradit.

Akustická studie je vypracována pomocí speciálního softwarového vybavení, což zaručuje profesionalitu a redukci chyb při důležitých výpočtech.Služby v kostce

 • Půjčovna obytného vozu
 • Měření hluku
 • Protihlukové kryty na tepelná čerpadla
 • Návrh, dodávka a montáž protihlukových opatření
 • Poradenství v oblasti akustiky
 • Garance funkčnosti a účinnosti navržených protihlukových opatření
 • Montáže a měření provádíme v rámci celé EU

Rychlý kontakt

Naši klienti

 • ŠKODA auto a.s.
 • PRECIOSA, a.s.
 • ROCKWOOL, a.s.
 • Siemens s.r.o.
 • Synthesia, a.s.
 • Gates Hydraulics s.r.o.
 • Slovenské Cukrovary, s.r.o.
 • PILSEN STEEL s.r.o.
 • Eden Europe, s.r.o.
 • SILROC CZ, a.s.
 • a další